Khi thầy giáo, cô giáo 'mang họa' vì cái khẩu trang…

Khi thầy giáo, cô giáo 'mang họa' vì cái khẩu trang…

Thầy giáo mua được khẩu trang rồi chia lại cho học sinh của mình với giá 3.000 đồng/cái bị nhà trường kiểm điểm, bị cơ quan quản lý thị trường lập biên bản. Hay các cơ quan quản lý cho rằng thầy Thanh phải phát không khẩu trang cho học sinh?
1 2 3 4 5