Đăng lúc: 20:27 | Ngày 04/01/2017

Chàng trai chỉ dùng 2 tay vừa nâng người, vừa nâng thêm một cô gái

Chàng trai trong Video clip chỉ sử dụng 2 tay để vừa nâng toàn bộ cơ thể của mình, vừa nâng thêm trọng lượng của một cô gái. Cơ tay của anh ta được tập luyện thật kinh khủng!

Cự Giải - TTVN