Chia Sẻ

Nguyên nhân người trẻ tuổi cũng mắc chứng hay quên.

Nguyên nhân người trẻ tuổi cũng mắc chứng hay quên.

Có hai loại trí nhớ khác nhau là trí nhớ ngắn hạn, ghi nhớ về những việc diễn ra trong vòng vài giờ và trí nhớ dài hạn liên quan đến các tiến trình trong quá khứ và các mối liên hệ. Khi người trẻ tuổi bị “hư” một hoặc cả hai loại trí nhớ trên thì họ bị mắc chứng hay quên.
1 2 3 4 5