Tập thể thao quá mức: Tiềm ẩn nguy cơ tiêu cơ vân

Tập thể thao quá mức: Tiềm ẩn nguy cơ tiêu cơ vân

Ai cũng biết tập luyện thể thao có vai trò rất lớn có lợi cho sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vừa qua đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện với tình trạng sức khỏe nguy kịch do tập luyện thể thao quá mức.
3 4 5 6 7