Đi Và Khám Phá

Những món bánh đặc sản không được bỏ qua khi đến Đà Nẵng.

Những món bánh đặc sản không được bỏ qua khi đến Đà Nẵng.

Không chỉ là thành phố đáng sống vì cảnh quan, môi trường và sự thân thiện, Đà Nẵng còn là quê hương của những món ăn nức tiếng. Nếu bạn đã đến Đà Nẵng tham quan mà bỏ qua các món bánh Khoẻ và đẹp giới thiệu trong bài viết thì thật có lỗi với dạ dày của bạn.
1 2