Đi Và Khám Phá

Những nơi đón giao thừa 2 lần trên thế giới

Những nơi đón giao thừa 2 lần trên thế giới

Mặt trời mọc từ đông sang tây báo hiệu một ngày mới bắt đầu và vì thế, người dân trên khắp thế giới được lần lượt đón mừng năm mới theo múi giờ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn là một người ham vui thì bạn có thể tận dụng điều này để được ăn mừng năm mới nhiều lần trong một ngày.
1 2 3 4 5