“Đỏ đen” và máu ham của đàn ông

“Đỏ đen” và máu ham của đàn ông

Chồng chính là canh bạc lớn nhất trong đời người phụ nữ, và không có người phụ nữ nào tự tin mình là một người đánh thắng được canh bạc của đời mà không gặp rủi ro nào hết.