Sao

BTC Hoa hậu Đại Dương thừa nhận sai phạm

BTC Hoa hậu Đại Dương thừa nhận sai phạm

BTC Hoa hậu Đại Dương 2017 thừa nhận đưa thí sinh đi thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện quy định, mức sai phạm này trong khung phạt sẽ từ 2 - 6 triệu đồng.
1 2 3 4 5