Đăng lúc: 06:00 | Ngày 24/04/2016

Jennifer Phạm muốn làm thứ tồi tệ với 'anh', Elly Trần siêu 'bụi'

Trong khi Jennifer Phạm muốn làm mọi thứ tồi tệ với "anh" thì Elly Trần lại sành điệu và siêu "bụi".

Ngọc Anh