Nóng Trên Mạng

Tự tử sau khi tham gia bán hàng đa cấp

Tự tử sau khi tham gia bán hàng đa cấp

Tham gia bán hàng đa cấp, được công ty này cho đi du lịch nước ngoài khiến bà Dinh tin tưởng, vay thêm 500 triệu để đầu tư. Sau đó, bà Dinh đã tự tử vì không thể trả nổi tiền.
1 2 3 4 5