Phòng The

Thời cổ đại, người ta quan hệ với nhau thế nào?

Thời cổ đại, người ta quan hệ với nhau thế nào?

Thực tế là dù ở thời đại nào, bản năng của con người về sex cũng không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều ở mỗi giai đoạn lịch sử loài người, bản năng ấy được công khai hay chỉ được nói đến như những chuyện thâm cung bí sử.
1 2 3 4 5