Phòng The

Nghiện tình dục muôn hình muôn vẻ, đa dạng cấp độ.

Nghiện tình dục muôn hình muôn vẻ, đa dạng cấp độ.

Chứng nghiện tình dục có thể gặp ở cả hai giới nhưng chủ yếu ở nam, có nhiều kiểu thể hiện, không chỉ là sự săn tìm quan hệ tình dục mà phổ biến hơn lại là sự thích thú chia sẻ với những trung tâm tư vấn trên điện thoại hoặc những hình ảnh “tươi mát, kích động” ở băng đĩa hay trên mạng.
3 4 5 6 7