soha.vn

Thực phẩm biến đổi gen - Nên hay không.

Thực phẩm biến đổi gen - Nên hay không.

Hiện tại, vẫn chưa có chứng cứ khoa học nào khẳng định sử dụng thực phẩm biến đổi gen có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong khi thực phẩm biến đổi gen vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, việc dán nhãn để người tiêu dùng biết là rất cần thiết.
1 2 3 4 5