soha.vn

Nghiện tình dục, mỗi người mỗi vẻ

Nghiện tình dục, mỗi người mỗi vẻ

Chứng nghiện tình dục có thể gặp ở cả hai giới nhưng chủ yếu ở nam, có nhiều kiểu thể hiện, không chỉ là sự săn tìm quan hệ tình dục mà phổ biến hơn là sự thích thú chia sẻ với những trung tâm tư vấn trên điện thoại hoặc với những hình ảnh “tươi mát, kích động” ở băng đĩa hay trên mạng.
72 73 74 75 76