Vấn Đề Hôm Nay

Tại sao thất bại lại là mẹ của thành công?

Tại sao thất bại lại là mẹ của thành công?

Người ta thường nói chúng ta ngày càng chống lại các nguy cơ, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không thất bại. Điều này đặc biệt rõ cả trong công việc và trong giáo dục, nhấn mạnh vào việc đạt được kết quả tốt hơn là học hỏi và trở nên khôn ngoan hơn.
1 2 3