UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

Gia đình UMT hưởng ứng ngày Olympic Thế Giới (23/6/2022) và ngày Gia Đình Việt Nam (28/6/2022) tổ chức cuộc thi UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022 với sự đồng hành của 9 đơn vị tài trợ lớn và hơn hết là sự tham dự của đông đảo giảng viên và nhân viên nhà UMT.

UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

Gia đình UMT hưởng ứng ngày Olympic Thế Giới (23/6/2022) và ngày Gia Đình Việt Nam (28/6/2022) tổ chức cuộc thi UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022 với sự đồng hành của 9 đơn vị tài trợ lớn và hơn hết là sự tham dự của đông đảo giảng viên và nhân viên nhà UMT.

UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022: Hấp dẫn – Sôi động – Kịch tính

Gia đình UMT hưởng ứng ngày Olympic Thế Giới (23/6/2022) và ngày Gia Đình Việt Nam (28/6/2022) tổ chức cuộc thi UMT FAMILY FUN RUN DAY 2022 với sự đồng hành của 9 đơn vị tài trợ lớn và hơn hết là sự tham dự của đông đảo giảng viên và nhân viên nhà UMT.