vnexpress.net

Người già cũng đến phòng gym

Người già cũng đến phòng gym

Hơn 10 người tập trung ở lối ra vào phòng tập Renaissance tại Tokyo, trò chuyện về thuốc chống lão hóa đang sử dụng hoặc phim chiếu trên truyền hình.
1 2 3 4 5